Bijscholing voor therapeuten

Bijscholing in Holistic Pulsing
Onze opleiding (zowel de basis- als vakopleiding) wordt soms geaccrediteerd door beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen). Hier moet door de cursist zelf naar gevraagd worden.
Steeds meer therapeuten maken gebruik van de bijscholing voor Holistic Pulsing. De reacties van de therapeuten zijn zeer positief. Het blijkt in de praktijk een waardevolle aanvulling te zijn bij diverse behandelwijzen (o.a. lichaamsgerichte therapie, Shiatsu, hypnotherapie, reflexzonetherapie, diverse massagevormen).  Ook vanuit de reguliere gezondheidszorg is steeds meer interesse: in verzorgingshuizen, als complementaire zorg voor kankerpatiënten, naast Simontontherapie en in de palliatieve zorg. Ook voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke en verstandelijke beperking kan Holistic Pulsing ontspannen en een positieve uitwerking hebben.

Ook is er de mogelijkheid om als beroepsgroep een workshop/cursus aan te vragen. Vanaf 6 personen geven wij workshops/cursussen op maat. Vooraf is er dan overleg over het basisniveau van de cursisten en de wensen voor de cursus. Er zijn verschillende beroepsgroepen waarvoor we deze aangepaste cursussen ontwikkelen. Je zou hier kunnen denken aan: ouderen ( thuis en in verzorgingshuizen) , mensen in revalidatie centra, mensen met een lichamelijke beperking, nazorg na ingrijpende operaties, baby’s,  kinderen  enz.

Vele toepassingsmogelijkheden!
Holistic Pulsing is een opzichzelfstaande behandelmethode. Door de zachte subtiele benadering kan het bij vrijwel iedereen toegepast worden. Een behandeling zal nergens lichamelijke pijnlijk zijn en is uitermate geschikt voor mensen met weinig lichaamsbewustzijn.

Holistic Pulsing kan ondersteunend werken:

De opleiding
De basisopleiding is vooral praktisch gericht. Na een korte demonstratie gaan de deelnemers tijdens de eerste bijeenkomst al zelf aan de slag. Er wordt uitgewisseld in tweetallen. Er is veel aandacht voor het juist uitvoeren van de techniek, de afstemming op het speciale ritme, een ontspannen pulshouding en het (h)erkennen van de eigen grenzen. De cursist gaat ervaren dat zowel het geven als het ontvangen van Holistic Pulsing doorwerkt en het eigen ontwikkelingsproces verdiept. Door middel van het stellen van open vragen wordt de deelnemer uitgenodigd te gaan luisteren naar de eigen lichaamssignalen en hier woorden aan te geven. De filosofie van Holistic Pulsing blijkt voor vele therapeuten een verrassende en verruimende bijdrage in hun eigen praktijk te zijn.

Hierna is het mogelijk om door te gaan naar de vakopleiding. Er is een fotoboek met ‘stap voor stap’ beschrijving van de techniek verkrijgbaar.